Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Compensatie voor werkgever bij ontslag zieke werknemer

Na de Tweede kamer heeft nu ook de Eerste kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Koolmees van SZW om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Dit onderdeel van de wet treedt op 1 april 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 april 2015. De compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en heeft een verhoging van de uniforme Awf-premie als gevolg.

Langdurig ziek

Werkenden in Nederland hebben recht op een transitievergoeding bij ontslag na minimaal 2 jaar dienstverband. Dat geldt ook voor werknemers die na 2 jaar worden ontslagen terwijl ze langdurig ziek zijn. Volgens de wet is er geen verschil tussen deze situaties. Veel werkgevers zijn het niet eens met deze financiële verplichtingen. Deze nieuwe maatregel moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen.

Cao

Tevens krijgen werkgevers per 1 januari 2020 meer ruimte om in geval van cao af te wijken van het betalen van een transitievergoeding. Dit mag wanneer er sprake is van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. De cao moet echter wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die mogelijkheden bieden voor nieuw werk. Bij andere ontslagredenen dan deze, mag niet van de transitievergoeding worden afgeweken.

Terugwerkende kracht

De wet gaat met terugwerkende kracht in. Lees hier meer over de compensatie voor de transitievergoeding.

Publicatie datum: 31 juli 2018